Nabestaandenservice Drenthe

Heb jij je ‘zaken’ op orde?

Nabestaandenservice Drenthe is ontstaan bij Growing Emmen en we delen onze kennis en ervaring daar dus ook graag. Tijdens een intiem kennispodium op vrijdag 17 februari, hebben we informatie gegeven over zakelijke zaken die je kunt regelen voor je overlijden om het je nabestaanden zo makkelijk mogelijk te maken.

Veel collega ondernemers zullen denken, dat komt ooit wel, maar wij ervaren te vaak, dat ellende je eerder overkomt dan je denkt. Daar kwamen de collega-ondernemers tijdens de kennissessie ook snel achter. We vatten een aantal zaken die aan de orde zijn gekomen in deze blog samen.

Jouw bedrijf is een onderdeel van de erfenis, mocht je onverwacht overlijden
Dat zijn niet alleen de lusten zoals de bankrekening en nog te ontvangen facturen maar ook de lasten en verplichtingen. Het duurt na een overlijden 3 tot 4 weken voordat er een Verklaring van Erfrecht is. Banken hebben deze verklaring nodig als je de zakelijke rekeningen wil beheren.

Na een maand neemt de KvK contact op met de erfgenamen wat er met het bedrijf moet gebeuren, dan gaat ook de belastingdienst in beweging komen. Wanneer de erfenis geweigerd wordt of beneficiair aanvaard wordt, zijn er gevolgen voor jouw klanten/afnemers.

Bij een VOF of B.V. kun j in de oprichtingsakte al vast iets op kunnen nemen wat er bij een eventueel overlijden gebeurt met de zaak. Je kunt ook een bedrijfscodicil op laten maken, daarin worden alle zakelijke aspecten nog specifieker beschreven. Als je niets beschrijft zijn de erfgenamen eigenaar van de aandelen of het aandeel.

In alle gevallen maakt het zakelijk deel onderdeel uit van de nalatenschap en zal de waarde daarvan ook meegerekend worden in de erfbelasting.

Wat nu als je ziek wordt of bijvoorbeeld in Coma raakt? Maak een levenstestament op.
Een levenstestament beschrijft wat er moet gebeuren als je (tijdelijk) handelingsonbekwaam bent. Je wijst daarin een gevolmachtigde aan. Deze persoon (of personen) kunnen tijdens jouw handelingsonbekwaamheid besluiten voor je nemen. Je kunt daarin ook beschrijven dat bij grotere besluiten er overleg moet zijn met anderen. Je kunt zelfs een controlemiddel inbouwen door een toezichthouder te benoemen.

Een levenstestament bestaat (meestal) uit twee volmachten:
1. Medisch en persoonlijk
2. Financieel

Als een levenstestament bij de notaris wordt vastgelegd zijn zaken eerder geregeld, maar een onderhandse akte is ook rechtsgeldig (en goedkoper).

NB: banken erkennen gevolmachtigden die in een notariële akte beschreven zijn sneller dan wanneer je dat met een onderhandse akte doe. Met een notariële akte krijg je daardoor eerder machtigingen om zaken te regelen. Bij een onderhandse akte is er altijd achteraf een notaris nodig om de benoeming tot vertrouwenspersoon te formaliseren.

Wij hebben een checklist opgesteld waar je NU al mee aan het werk kunt.
Download deze hier.

Digitale nalatenschap
Ook hebben we tijdens deze bijeenkomst gesproken hoe je digitale nalatenschap eruit ziet. Denk hierbij aan je LinkedIn- of zakelijke Facebook pagina: wat wil jij dat hiermee gebeurt? Maar ook je website, hosting en wat denk je van alle online platformen waar je je, ooit, hebt aangemeld. Bij handige links hebben we een uitgebreide checklist ingesloten om ook dit vooraf te regelen.

Handige links
Informatie over het levenstestament en waarom het zo belangrijk is.
Voorbeeld van een levenstestament (onderhandse akte) om zelf op te maken door wat gegevens in te vullen en te downloaden
Voorbeeld levenstestament
Checklist digitale nalatenschap te downloaden vanaf de website van DELA