Nabestaandenservice Drenthe

Waar is het ‘tenaamstellingsding’ van de auto?

“Wat bedoel je daarmee?”, vroeg iemand die ik sprak na het overlijden van een naaste. Nou, die brief die je hebt gekregen van de RDW (of je garage) bij de aankoop van je auto.

Toch even iets waar je NU al iets mee kunt, in het kader van ‘rompslomp voorkomen‘.

Binnen vier weken na het overlijden van een naaste, moet zijn of haar auto overgeschreven worden. Ofwel verkocht worden ofwel overgeschreven worden aan een nabestaande. Een overledene kan niet rijden en de auto is dan ook niet meer verzekerd. Het is een van de eerste correspondentiestukken van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) die op de mat vallen.

Om een auto te kunnen overschrijven (en een vrijwaringsbewijs te krijgen) heb je ofwel de papieren kentekenbewijzen nodig ofwel de tenaamstellingscode (en de meldcode).

Verzamel alle documenten NU al op één plaats en niet ergens in een laadje in de rommelkast.
Om een auto te kunnen overschrijven heb je de volgende dingen nodig:

  • Het originele tenaamstellingsbewijs (Deel IB) van de verkoper
  • Het overschrijvingsbewijs óf het kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard) met de tenaamstellingscode. Ook deze moet je aan de verkoper vragen.
  • Een geldig legitimatiebewijs van jou als koper van de auto. Dat kan je identiteitskaart, paspoort of rijbewijs zijn

Ben je de tenaamstellingscode kwijt? Vraag dan NU een nieuwe aan. Hoe? Lees hier hoe je dat doet

Ja maar, ik heb nog een papieren kentekenbewijs. Wissel dat gewoon nu al om voor een kentekenbewijs op creditcard formaat. Hoe? Lees hier hoe je dat doet

Oh ja, en doe het ook NU, want de DigiD van een overledene komt met onmiddellijke ingang te vervallen als het overlijden gemeld is bij de gemeente!